Unia Europejska

Zapytanie ofertowe nr DA-07/U/ZO/MIIZ/2021 na dostawę i sprzedaż energii elektrycznej i gazu do Stacji MIIZ PAN

word   Zapytanie ofertowe nr DA-07/U/ZO/MIIZ/2021

word   Załącznik nr 1 do ZO nr. DA-07/U/ZO/MIIZ/2021

word   Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego nr DA-07-D/U/ZO/MIIZ/2021

Zapytanie ofertowe NR DA-06/U/zo/miiz/2021 na usługę Projektowania Biblioteki Zoologicznej w Stacji Łomna-Las

word   Zapytanie ofertowe NR DA-06/U/ZO/MIIZ/2021

word   Załącznik nr 1 do ZO nr. DA-06/D/ZO/MIIZ/2021

word   mapa do ZO nr. DA-06/D/ZO/MIIZ/2021

Zapytanie ofertowe nr DA-03-D/ZO/MIIZ/2021,  pn."Dostawa mikroskopu Stereoskopowego z kamerą" 

oraz Formularz Ofertowy do zapytania (Załącznik nr 1 do ZO)

   Zapytanie ofertowe

   Formularz ofertowy

word   Informacja z otwarcia ofert

word   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE DA-23/D/ZO/MIIZ/2021 na dostawę zestawu trzech mikroskopów stereoskopowych do prowadzenia obserwacji w świetle odbitym:

Załączniki:

    word Informacje o zmianach ZO DA-23/D/ZO/MIIZ/2021

    word Wyjaśnienia dotyczace ZO DA-23/D/ZO/MIIZ/2021

    word Informacja z otwarcia ofert

    word Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty