Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                   14 grudzień 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                         14 grudzień 2012

acrobat Wyjaśnienie treści SIWZ                                                                                     17 grudzień 2012

acrobat Wyjaśnienie treści SIWZ Nr2                                                                              18 grudzień 2012

acrobat Rozstrzygnięcie                                                                                                      07 styczeń 2012

acrobat Sprostowanie do rozstrzygnięcia                                                                       08 styczeń 2013

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                         15 listopad 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                               15 listopad 2012

 acrobat Rozstrzygnięcie                                                                                                            04 grudzień 2012

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                         13 listopad 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                               13 listopad 2012

acrobat Ksiażka przedmiarów - korytarz                                                                                13 listopad 2012

acrobat Ksiażka przedmiarów - pok. 102                                                                           13 listopad 2012

acrobat STWiORB                                                                                                                      13 listopad 2012

 acrobat Zmiana treści SIWZ                                                                           29 listopad 2012

 acrobat Rozstrzygnięcie                                                                                                           29 listopad 2012

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                          25 pażdziernik 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                25 pażdziernik 2012 

acrobat Ogłoszenie o zmianie SIWZ                                                                                       29 pażdziernik 2012

acrobat Zmiany w treści SIWZ                                                                                                  29 pażdziernik 2012

acrobat Unieważnienie                                                                                                                  15 listopad 2012

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                           7 listopad 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                 7 listopad 2012

 acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet I                                                                                           27 listopad 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet II                                                                                 22 listopad 2012

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                         19 październik 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                               19 październik 2012

acrobat Odpowiedź nr 1                                                                                                           25 październik 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet I                                                                                           07 listopad 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet II                                                                                          07 listopad 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet III                                                                                         07 listopad 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet IV                                                                                 07 listopad 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet V                                                                                          07 listopad 2012

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                           6 listopad 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                 6 listopad 2012

acrobat Rozstrzygnięcie                                                                                                            19 listopad 2012

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                          21 wrzesień 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                21 wrzesień 2012

acrobat Zmiana trości SIWZ                                                                                                     10 październik 2012

acrobat Zapytanie nr 1                                                                                                                08 październik 2012 

acrobat Rozstrzygnięcie                                                                                                             31 październik 2012

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                           2 listopad 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                 2 listopad 2012

acrobat Rozstrzygniecie                                                                                                              2 listopad 2012

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                         14 wrzesień 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                               14 wrzesień 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet I                                                                                          14 wrzesień 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet II                                                                                         14 wrzesień 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet III                                                                              14 wrzesień 2012

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                        31 pażdziernik 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                              31 pażdziernik 2012

acrobat Wyjaśnienie treści SIWZ                                                                                           06 listopad 2012

acrobat Modyfikacja treści SIWZ                                                                                             06 listopad 2012

acrobat Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia                                                                            06 listopad 2012

acrobat Informacja dla wykonawców                                                                                     07 listopad 2012

acrobat Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania                                                    21 listopad 2012

acrobat Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania                                                   21 listopad 2012

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                         6 wrzesień 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                6 wrzesień 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet I                                                                                         20 wrzesień 2012

acrobat Unieważnienie - Pakiet II                                                                                         20 wrzesień 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet III                                                                                       20 wrzesień 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet IV                                                                                       20 wrzesień 2012