Tomasz Huflejt

Muzeum Zoologiczne

Publikacje

Oryginalne prace naukowe

Tytuł: New Polish localities of two rare wasp species (Hymenoptera): Leucospis dorsigera Fabricius, 1775 (Chalcidoidea: Leucospidae) and Scolia hirta Schrank, 1781 (Vespoidea: Scoliidae).
Autorzy: Marczak D., Pepłowska-Marczak D., Wiśniowski B., Huflejt T.
Czasopismo: Fragmenta Faunistica, 55 (1): 25–30
Data wydania: 2012

Tytuł: Materiały do znajomości krajowej fauny błonkówek z rodziny pokosowatych (Hymenoptera, Aulacidae). [Contribution to the knowledge of the aulacid wasps (Hymenoptera, Aulacidae) of Poland]
Autorzy: Huflejt T., Wiśniowski B.
Czasopismo: Nowy Pamiętnik Fizjograficzny, 7 (1–2): 25–34
Data wydania: 2012

Tytuł: Aproceros leucopoda (Hyme-noptera: Argidae): An East Asian pest of elms (Ulmus spp.)
Autorzy: Blank S.M., Hara H., Mikulás J., Csóka G., Ciornei C., Constantineanu R., Constantine-anu I., Roller L., Altenhofer E., Huflejt T., Vétek G.
Czasopismo: European Journal of Entomology, 107: 357–367.
Data wydania: 2010

Tytuł: Nowe dane o występowaniu ździeblarza nadobnego Cephus pulcher Tischbein (Hymenoptera, Cephidae) w Polsce. [New data on the occurrence of Cephus pulcher Tischbein (Hymenoptera, Cephidae) in Poland]
Autorzy: Huflejt T.
Czasopismo: Nowy Pamiętnik Fizjograficzny, 5 [2006] (1-2): 137-144
Data wydania: 2007

Tytuł: Materiały do poznania wachlarzoskrzydłych (Strepsiptera) w Polsce. [A contribution to the knowledge of the Strepsiptera of Poland]
Autorzy: Huflejt T., Liana A.
Czasopismo: Nowy Pamiętnik Fizjograficzny, 3 (1-2): 61-80
Data wydania: 2004

Tytuł: The Type Material of Superfamilies Chalcidoidea and Chrysidoidea (Hymenoptera) in the Museum and Institute of Zoology PAS
Autorzy: Garbarczyk H., Huflejt T.
Czasopismo: Bulletin of the Museum and Institute of Zoology PAS, 2: 39-43
Data wydania: 1999.

Tytuł: The Type Material of Subfamilies Alysiinae and Opiinae (Hymenoptera: Braconidae) in the Museum and Institute of Zoology PAS
Autorzy: Huflejt T.
Czasopismo: Bulletin of the Museum and Institute of Zoology PAS, 2: 19-37
Data wydania: 1999

Tytuł: The Type Material of Ichneumonidae (Hymenoptera) in the Museum and Institute of Zoology PAS
Autorzy: Luhman J.C., Huflejt T.
Czasopismo: Bulletin of the Museum and Institute of Zoology PAS, 2: 73-89
Data wydania: 1999

Tytuł: The Type Material of Family Platystomatidae (Diptera) in the Museum and Institute of Zoology PAS
Autorzy: Siedlar E., Huflejt T.
Czasopismo: Bulletin of the Museum and Institute of Zoology PAS, 2: 13-17
Data wydania: 1999

Tytuł: Występowanie foliofagicznych rośliniarek (Hymenoptera: Symphyta) na rodzimym i obcych gatunkach modrzewi (Larix) na terenie LZD Rogów. [Occurrence of leaf-eating Symphyta (Hymenoptera: Symphyta) insects on native and foreign larch (Larix) species on the Rogów Forest Experiment Area]
Autorzy: Huflejt T., Sawoniewicz J
Czasopismo: Sylwan, 143 (4): 97-106
Data wydania: 1999

Tytuł: The Type Material of Evanioidea and Stephanoidea (Hymenoptera) in the Museum and Institute of Zoology PAS
Autorzy: Huflejt T.
Czasopismo: Bulletin of the Museum and Institute of Zoology PAS, 1: 91-99
Data wydania: 1996

Tytuł: O występowaniu zasnui wysokogórskiej, Cephalcia falleni (Dalm.) (Hymenoptera, Pamphiliidae), w Gorczańskim Parku Narodowym.
Autorzy: Honowski J., Huflejt T.
Czasopismo: Polskie Pismo Entomologiczne, 58 (2): 433-445
Data wydania: 1988

Tytuł: Uwagi o trzech krajowych gatunkach rośliniarek minujących (Hymenoptera, Tenthredinidae). [Notes on three species of Polish mining sawflies (Hymenoptera, Tenthredinidae)].
Autorzy: Huflejt T.
Czasopismo: Polskie Pismo Entomologiczne, 57 (4) [1987]: 787-790
Data wydania: 1988

Tytuł: Zagrożenie drzewostanów świerkowych przez ważniejsze rośliniarki. [Threats to spruce stands from more important sawflies].
Autorzy: Huflejt T.
Czasopismo: Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Seria B, 1: 41-56
Data wydania: 1984

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Materiały do znajomości rośliniarek (Hymenoptera, Symphyta) Pienin. [Contribution to the knowledge of the sawfly fauna (Hymenoptera, Symphyta) of the Pieniny, Poland].
Autorzy: Huflejt T.
Czasopismo: Fragmenta Faunistica, 21: 95-114
Data wydania: 1976

Tytuł: Pierwsze stanowisko Embolemus ruddii Westw., przedstawiciela nowej dla Polski rodziny Embolemidae (Hymenoptera). [First record of Embolemus ruddii Westw., a representative of the family Embolemidae (Hymenoptera) new to the fauna of Poland]
Autorzy: Huflejt T.
Czasopismo: Nowy Pamiętnik Fizjograficzny, 3 (1-2): 95-99
Data wydania: 2004

Monografie naukowe

Tytuł: East Asian pest of elms spreads in Europe: The zigzag sawfly Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae). Deutsche Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, Entomologentagung vom 21.-24. März 2011 in Berlin
Autorzy: Blank S. M., Csóka G., Gninenko Y., Huflejt T., Vétek G.
W: East Asian pest of elms spreads in Europe: The zigzag sawfly Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae). Deutsche Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, Entomologentagung vom 21.-24. März 2011 in Berlin p.57
Data wydania: 2011
Wydawca: Abstracts

Tytuł: Aproceros leucopoda (Hyme-noptera: Argidae): a new invasive pest of elm (Ulmus spp.)22–27 August 2010
Autorzy: Vétek G., Csóka Gy., Mikulás J., Hara H., Ciornei C., Constantineanu R., Constantineanu I., Roller L., Altenhofer E., Huflejt T., Blank S. M
W: Europe. IXth European Congress of Entomology p. 198.
Data wydania: 2010
Wydawca: Budapest, Hungary

Rozdziały monografii naukowych

Tytuł: Ptaki w budynkach.
Autorzy: Luniak M.
W: Ptaki w budynkach. 8 ss.
Data wydania: 2010.
Wydawca: Stołeczne Tow. Ochr. Ptaków. Warszawa

Tytuł: East Asian pest of elms (Ulmus spp.) now invading Europe: the zigzag sawfly, Aproceros leucopoda (Hymenop-tera, Argidae)
Autorzy: Blank S.M., Hara H., Mikuläs J., Csöka G., Ciornei C., Constantineanu R., Constantine-anu I., Roller L., Altenhofer E., Huflejt T. & Vetek G
W: Seventh International Congress of Hymenopterists,20-26 June 2010 pp. 20-21.
Data wydania: 2010
Wydawca: Köszeg Hungary

Tytuł: Descriptions of a new species and two previously unknown males of the genus Pristiphora Latreille, 1810 (Hymenoptera: Tenthredinidae) from Poland
Autorzy: Huflejt T.
W: .Recent Sawfly Research: Synthesis and Prospects. Goecke & Evers, Blank S.M., Schmidt S., Taeger A. (eds) pp. 229-234.
Data wydania: 2006
Wydawca: Keltern

Tytuł: Symphyta Rośliniarki
Autorzy: Huflejt T.
W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. [Red list of threatened animals in Poland], Głowaciński Z. (red.). pp. 48-50
Data wydania: 2002
Wydawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

Tytuł: Subordo (podrząd): Symphyta – rośliniarki
Autorzy: Huflejt T.
W: Katalog Fauny Puszczy Białowieskiej. [Catalogue of the fauna of Białowieża Primeval Forest],Gutowski J.M., Jaroszewicz B. (red.). pp. 208-215.
Data wydania: 2001
Wydawca: Instytut Badań Leśnictwa, Warszawa

Tytuł: Symphyta - Rośliniarki (Hymenoptera - Błonkówki)
Autorzy: Huflejt T.
W: Wykaz zwierząt Polski. [Checklist of animals of Poland], Razowski J. (red.) pp. 7-42
Data wydania: 1997
Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków

Tytuł: Braconidae, Paxylommatidae, Trigonalyidae, Evaniiidae, Aulacidae, Gasteruptiidae, Stephanidae (Hymenoptera - Błonkówki)
Autorzy: Huflejt T
W: Wykaz zwierząt Polski. [Checklist of animals of Poland],Razowski J. (red.) pp. 75-117
Data wydania: 1997
Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków

Tytuł: Cynipoidea (Hymenoptera - Błonkówki)
Autorzy: Malcher M., Huflejt T.
W: Wykaz zwierząt Polski [Checklist of animals of Poland],Razowski J. (red.). pp. 117-123
Data wydania: 1997
Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków

Tytuł: Methods for the investigation of the spatial distribution of the soil fauna
Autorzy: Huflejt T., Karwowski A.J
W: Górny M., Grüm L. (eds.). Methods in Soil Zoology. Elsevier Amsterdam-London-New York-Tokyo pp. 70-111
Data wydania: 1993
Wydawca: PWN, Warszawa

Tytuł: Błonkówki Hymenoptera
Autorzy: Huflejt T., Garbarczyk H., Głogowski S., Kierych E., Marczak P., Sawoniewicz J., Pisarski B., Skibińska E
W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. [Red list of threatened animals in Poland],Głowaciński Z. (red.). pp.43-48
Data wydania: 1992
Wydawca: Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, Kraków

Tytuł: Сообщества паразитоидов пилильщиков Diprionidae в период их градации в сосновых борах. [Guilds of parasitoids associated with Diprionidae during their outbreak in pine forests]
Autorzy: Garbarczyk H., Huflejt T.
W: Trudy XII SIEEC pp. 128-133
Data wydania: 1991
Wydawca: Naukova Dumka, Kiev

Tytuł: Metody badania przestrzennego rozmieszczenia fauny glebowej. [Methods for the investigation of the spatial distribution of the soil fauna]
Autorzy: Huflejt T., Karwowski A.T
W: Metody stosowane w zoologii gleby. [Methods in Soil Zoology], Górny M., Grüm L. (red.) pp. 89-133
Data wydania: 1981
Wydawca: PWN, Warszawa

Inne publikacje

Tytuł: Формирование структуры доминирования комплексов паразитоидов Diprion pini (L.) в зависимости от типа градационного очага. [Formation of dominace (sic!) structure of parsitoids (sic!) communities associated with Diprion pini in different gradation foci]
Autorzy: Huflejt T., Garbarczyk H.
W: Биологическая и интегрированная борьба с вредителями в лесных биоценозах (материалы симпозиума) pp. 44-52.
Data wydania: 1989

Tytuł: Guilds of parasitoids associated with Diprionidae during their outbreak in pine forests (summary)
Autorzy: Garbarczyk H., Huflejt T.
W: XII Meždunarodnyj Simpozium po Entomofaune Srednej Evropy. Kiev, 25-30 sentjabrja 1988 g p. 199
Data wydania: 1988

Tytuł: An atlas of insect morphology. Akadémiai Kiadó, Budapest,
Autorzy: Huflejt T. . H. Steinmann, L. Zombori
Czasopismo: Wiadomości Entomologiczne, 7(1-2): 121-122
Data wydania: 1987

Tytuł: Instyt [sic!] Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu
Autorzy: Huflejt T.
Czasopismo: Przegląd Zoologiczny, 28 (3): 337-338
W: Zbiory zoologiczne w polskich instytucjach państwowych. Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Razowskiego 28 (3): 337-338
Data wydania: 1984
Wydawca: Prace Komisji Naukowych Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Warszawa