Joanna Gliwicz

Pracownia Ekologii i Bioróżnorodności

Publikacje

Oryginalne prace naukowe

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Reliability assessment of null allele detection: Inconsistencies between and within different methods.
Autorzy: Dąbrowski M.J., Pilot M., Kruczyk M., Żmihorski M., Umer H.M., Gliwicz J.
Czasopismo: Molecular Ecology Resources , 14: 361–373.
Data wydania: 2014
Słowa kluczowe: bottleneck;genotyping errors;heterozygosity;microsatellite loci; Microtus oeconomus ;null alleles
DOI: 10.1111/1755-0998.12177
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1755-0998.12177/epdf
Abstrakt
Microsatellite loci are widely used in population genetic studies, but the presence of null alleles may lead to biased results. Here, we assessed five methods that indirectly detect null alleles and found large inconsistencies among them. Our analysis was based on 20 microsatellite loci genotyped in a natural population of Microtus oeconomus sampled during 8years, together with 1200 simulated populations without null alleles, but experiencing bottlenecks of varying duration and intensity, and 120 simulated populations with known null alleles. In the natural population, 29% of positive results were consistent between the methods in pairwise comparisons, and in the simulated data set, this proportion was 14%. The positive results were also inconsistent between different years in the natural population. In the null-allele-free simulated data set, the number of false positives increased with increased bottleneck intensity and duration. We also found a low concordance in null allele detection between the original simulated populations and their 20% random subsets. In the populations simulated to include null alleles, between 22% and 42% of true null alleles remained undetected, which highlighted that detection errors are not restricted to false positives. None of the evaluated methods clearly outperformed the others when both false-positive and false-negative rates were considered. Accepting only the positive results consistent between at least two methods should considerably reduce the false-positive rate, but this approach may increase the false-negative rate. Our study demonstrates the need for novel null allele detection methods that could be reliably applied to natural populations.

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Disproportionate predation on endemic marmots by invasive coyotes
Autorzy: Witczuk, J., Pagacz, S., Mills, L.S.
Czasopismo: Journal of Mammalogy, 94 : 702-713
Data wydania: 2013

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Cytochrome b gene (cytb) sequence diversity in a Microtus oeconomus population from Bialowieza Primeval Forest
Autorzy: Dąbrowski M.J., Pomorski J. J., Gliwicz J.
Czasopismo: Acta Theriologica, 58, s. 119-126
Data wydania: 2013

Tytuł: Nieprzewidywane skutki ocieplenia klimatu: śnieg – norniki –bioróżnorodność
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Problemy Ekologii, 3 (81), s. 121-126
Data wydania: 2010

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Temporally stable genetic variability and dynamic kinship structure in a fluctuating population of the root vole Microtus oeconomus
Autorzy: Pilot M., Dąbrowski. M.J Jancewicz E., Schtickzelle N., Gliwicz J.
Czasopismo: Molecular Ecology, 19, s. 2800-2812
Data wydania: 2010

Tytuł: Konkurencja o zasoby i drapieżnictwo jako czynniki doboru
Autorzy: Gliwicz J., Gliwicz Z. M.
Czasopismo: Kosmos, 58, s. 367-375
Data wydania: 2009

Tytuł: Body size relationships between avian predators and their rodent prey in a North-American sagebrush community
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Acta Ornithologica, 43, s. 151-158
Data wydania: 2008

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Ecological factors affecting the dial activity of voles in a multi-species community
Autorzy: Gliwicz J., Dąbrowski M. J.
Czasopismo: Annales Zoologici Fennici, 45 (4), s. 242-247
Data wydania: 2008

Tytuł: Increased reproductive effort as a life history response of Microtus to predation
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Ecoscience, 14, s. 314-317
Data wydania: 2007

Tytuł: Strategy of food plant selection in the Siberian northern pika Ochotona hyperborea
Autorzy: Gliwicz J., Pagacz S., Witczuk J.
Czasopismo: Arctic, Antarctic, and Alpine Research, 38 (1), s. 54-59
Data wydania: 2006

Tytuł: Ekologia krajobrazu i jej znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Problemy Ekologii, 10, s. 137-142
Data wydania: 2006

Tytuł: Spatial behaviour of the rock-dwelling pika (Ochotona hyperborea)
Autorzy: Gliwicz J., Witczuk J., Pagacz S.
Czasopismo: Journal of Zoology, London, 267, s. 113-120
Data wydania: 2005

Tytuł: Comparing life histories of shrews and rodents
Autorzy: Gliwicz J., Taylor J. R.E.
Czasopismo: Acta Theriologica, 47, Suppl.1, s. 185-208
Data wydania: 2002

Tytuł: Aging and cohort dynamics in Sorex shrews
Autorzy: Gliwicz J., Jancewicz E.
Czasopismo: Acta Theriologica, 46, s. 225-234
Data wydania: 2001

Tytuł: Differential responses of Clethrionomys species to forest disturbances in Europe and North America
Autorzy: Gliwicz J., Głowacka B.
Czasopismo: Canadian Journal of Zoology, 78, s. 1340-1348
Data wydania: 2000

Tytuł: Dispersal in the bank vole
Autorzy: Gliwicz J., Ims R. A.
Czasopismo: Polish Journal of Ecology. Bank vole biology: recent advances in the population biology of a model species (red. G. Bujalska, L. Hansson), 48, Suppl., s. 51-61
Data wydania: 2000

Tytuł: Winter in Hokkaido
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Researches on Population Ecology, 40, s. 135-136
Data wydania: 1998

Tytuł: Space use in the root vole: basic patterns and variability
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Ecography, 20, s. 383-389
Data wydania: 1997

Tytuł: Life history of voles: growth and maturation in seasonal cohorts of the root vole
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Miscellania Zoologica, 19 (1), s. 1-12
Data wydania: 1996

Tytuł: Spokrewnienie w populacji norników
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 42, s. 69-78
Data wydania: 1996

Tytuł: Co robią naukowcy dla zachowania różnorodności biologicznej, czyli pocztówka z Ameryki
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Zeszyty Naukowe PAN. Różnorodność biologiczna: pojęcia, oceny, zagadnienia ochrony i kształtowania, 15, s. 149-156
Data wydania: 1996

Tytuł: Prognoza zachowania różnorodności biologicznej gatunkowej i genetycznej
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Zeszyty Naukowe PAN. Prognoza ostrzegawcza zmian środowiskowych warunków życia człowieka w Polsce na początku XXI wieku (red. S. Kozłowski), 10, s. 155-60
Data wydania: 1995

Tytuł: Funkcjonowanie wysp leśnych w krajobrazie rolniczym w świetle badań nad gryzoniami
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Zeszyty Naukowe PAN. Problemy ekologii krajobrazu pojeziernego Polski północno-wschodniej (red. E. Dąbrowska-Prot, J. Łuczak), 12, s. 84-97
Data wydania: 1995

Tytuł: Characteristic features of animal populations under synurbization - the case of the Blackbird and the Striped Field Mouse
Autorzy: Gliwicz J., Goszczyński J., Luniak M.
Czasopismo: Memorabilia Zoologica, 49, s. 237-244
Data wydania: 1994

Tytuł: Why do some young voles stop growing?
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Polish Ecological Studies, 20, s. 335-341
Data wydania: 1994

Tytuł: Characteristic features of animal popultions under synurbization the case of the Blackbird and Striped Field Mouse. w: Barker G.M., Luniak M., Trojan P., Zimny H. Proceedings of the II European Meeting of the International Network for Urban Ecology (Warsaw, 1992)
Autorzy: Gliwicz J., Goszczyński J., Luniak M.
Czasopismo: Memorabilia Zoologica, 49: 237-244
Data wydania: 1994

Tytuł: Dispersal in the bank vole: benefits to residents or emigrants?
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Acta Theriologica, 38, s. 31-38
Data wydania: 1993

Tytuł: Różnorodność biologiczna: nowa koncepcja ochrony przyrody
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 38, s. 211-219
Data wydania: 1992

Tytuł: Znaczenie migracji dla trwałości dla trwałości populacji ssaków: wnioski płynące z badań nad gryzoniami
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Prądnik – Prace i Materiały Muzeum im. Szafera, 3, s. 213-219
Data wydania: 1991

Tytuł: The first born, their dispersal and vole cycles
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Oecologia, 83, s. 519-522
Data wydania: 1990

Tytuł: Czego można się dowiedzieć o roli „wysp leśnych” w krajobrazie na podstawie badań nad gryzoniami?
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 36, s. 21-36
Data wydania: 1990

Tytuł: Heterogenność środowiska a behawior migracyjny i aktywność przestrzenna w populacjach gryzoni
Autorzy: Gliwicz J.
W: Funkcjonowanie populacji ssaków a heterogenność środowiska: raport końcowy (red. R. Andrzejewski) s. 26-36
Data wydania: 1990
Wydawca: SGGW, Warszawa

Tytuł: Individuals and populations of the bank vole in optimal, suboptimal and insular habitats
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: The Journal of Animal Ecology, 58, s. 237-247
Data wydania: 1989

Tytuł: Seasonal dispersal in non-cyclic populations of Clethrionomys glareolus and Apodemus flavicollis
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Acta Theriologica, 33, s. 263-272
Data wydania: 1988

Tytuł: The role of dispersal in models of small rodent population dynamics
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Oikos, 52, na s. 219
Data wydania: 1988

Tytuł: Sexual dimorphism in small mustelids: body diameter limitation
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Oikos, 53, s. 411-414
Data wydania: 1988

Tytuł: Życie intymne myszy
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 34, s. 187-202
Data wydania: 1988

Tytuł: Kształty łasic: zagadka dla morfologów, zoogeografów i ekologów ewolucyjnych
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 44, s. 405-414
Data wydania: 1988

Tytuł: Niche segregation in a rodent community of African dry savanna
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Journal of Mammalogy, 68, s. 169-172
Data wydania: 1987

Tytuł: Migracja w populacjach gryzoni – dwadzieścia lat później
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 32, s.137-154
Data wydania: 1986

Tytuł: Rodent community of dry African savanna: population study
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Mammalia, 49, s. 509-516
Data wydania: 1985

Tytuł: Population dymanics of the spiny rat Proechimys semispinosus on Orchid Island (Panama)
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Biotropica, 16, s. 73-78
Data wydania: 1984

Tytuł: Competition among forest rodents: effect of Apodemus flavicollis and Clethrionomys glareolus on A. agrarius
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Acta Zoologica Fennica, 172, s. 57-60
Data wydania: 1984

Tytuł: Rodents on islands: living in crowd
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Acta Zoologica Fennica, 172, s. 95-98
Data wydania: 1984

Tytuł: Social organization
Autorzy: Gliwicz J., Rajska E.
Czasopismo: Acta Theriologica. Ecology of the bank vole (red. K. Petrusewicz), 28. Suppl., s. 134-140
Data wydania: 1983

Tytuł: Age structure
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Acta Theriologica. Ecology of the bank vole (red. K. Petrusewicz), 28. Suppl., s. 111-116
Data wydania: 1983

Tytuł: Survival and life span
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Acta Theriologica. Ecology of the bank vole (red. K. Petrusewicz), 28. Suppl., s. 161-172
Data wydania: 1983

Tytuł: Age indicators in the spiny rat Proechimys semispinosus
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Tropical Ecology, 24, s. 299-304
Data wydania: 1983

Tytuł: Urbanization of fauna and urban area planning
Autorzy: Andrzejewski R., Babińska-Werka J., Gliwicz J., Goszczyński J.
Czasopismo: Człowiek i Środowisko, 6, s. 87-109
Data wydania: 1982

Tytuł: Demographic processes in an urban population of the striped field mouse
Autorzy: Babińska-Werka J., Gliwicz J., Goszczyński J.
Czasopismo: Acta Theriologica, 26, s. 275-283
Data wydania: 1981

Tytuł: Competitive interactions within forest rodent community in central Poland
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Oikos, 37, s. 353-367
Data wydania: 1981

Tytuł: Island populations of rodents: their organization and functioning
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Biological Reviews, 55, s. 109-138
Data wydania: 1980

Tytuł: Ekologiczne aspekty synurbizacji myszy polnej, Apodemus agrarius
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 26, s. 117-124
Data wydania: 1980

Tytuł: Synurbization processes in population of Apodemus agrarius. II. Habitats of the striped mouse in town
Autorzy: Babińska-Werka J., Gliwicz J., Goszczyński J.
Czasopismo: Acta Theriologica, 24, s. 405-415
Data wydania: 1979

Tytuł: Struktura wiekowa a organizacja socjalna populacji gryzoni
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 25, s. 9-17
Data wydania: 1979

Tytuł: Synurbization process in population of Apodemus agrarius. I. Characteristics of the populations in urbanization gradient
Autorzy: Andrzejewski R., Babińska-Werka J., Gliwicz J., Goszczyński J.
Czasopismo: Acta Theriologica, 23, s. 341-358
Data wydania: 1978

Tytuł: Charakterystyka przeżywalności nornicy rudej, Clethrionomys glareolus Schreber, 1780
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 23, s. 269-283
Data wydania: 1977

Tytuł: Differentiation of survival in the bank vole population
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences Cl. II., 24, s. 325-331
Data wydania: 1976

Tytuł: Age structure and dynamics of numbers in an island population of the bank vole
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Acta Theriologica, 20, s. 57-69
Data wydania: 1975

Tytuł: A short characteristic of a population of Proechimys semispinosus - a rodent species of the tropical rain forest
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences Cl. II., 21, s. 413-429-331
Data wydania: 1973

Tytuł: Growth and reproduction of female bank voles under field conditions
Autorzy: Bujalska G., Gliwicz J.
Czasopismo: Acta Theriologica, 17, s. 33-40
Data wydania: 1972

Tytuł: A population of Clethrionomys glareolus pirinus on Vitosha Mnt., Bulgaria. I. Variation in numbers and age structure
Autorzy: Markov G., Christov L., Gliwicz J.
Czasopismo: Acta Theriologica, 17, s. 327-337
Data wydania: 1972

Tytuł: A population of Clethrionomys glareolus pirinus on Vitosha Mtn. Bulgaria. IV. Production
Autorzy: Petrusewicz K., Markov G., Christov L., Gliwicz J.
Czasopismo: Acta Theriologica, 17, s. 347-353
Data wydania: 1972

Tytuł: 1971.Productivity processes in an island population of Clethrionomys glareolus
Autorzy: Petrusewicz K., Bujalska G., Andrzejewski R., Gliwicz J.
Czasopismo: Annales Zoologici Fennici, 8, s. 127-132
Data wydania: 1971

Tytuł: Relation between trappability and age of individuals in a population of the bank vole
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Acta Theriologica, 15, s. 15-23
Data wydania: 1970

Tytuł: Standard method of density estimation of Microtus arvalis (Pall.) for investigation of its productivity
Autorzy: Andrzejewski R., Gliwicz J.
Czasopismo: Small Mammal Newsletter, 3, s. 45-53
Data wydania: 1969

Tytuł: Results of rodent trapping using cheese ane fried wick baiting
Autorzy: Andrzejewski R., Babińska J., Bock E., Gliwicz J.
Czasopismo: Small Mammal Newsletter, 2, s. 45-47
Data wydania: 1968

Tytuł: Productivity investigation of an island population of Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780). I. Dynamics of cohorts
Autorzy: Gliwicz J., Andrzejewski R., Bujalska G., Petrusewicz K.
Czasopismo: Acta Theriologica, 13, s. 401-413
Data wydania: 1968

Tytuł: Productivity investigation of an island population of Clethrionomys glareolus (Schreber). III. Individual growth curve
Autorzy: Bujalska G., Gliwicz J.
Czasopismo: Acta Theriologica, 13, s. 427-433
Data wydania: 1968

Tytuł: Productivity investigation of an island population of Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780). IV. Production
Autorzy: Petrusewicz K., Bujalska G., Andrzejewski R., Gliwicz J.
Czasopismo: Acta Theriologica, 13, s. 435-445
Data wydania: 1968

Tytuł: The trappability of Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) and other ecological parameters obtained by CMR capture method
Autorzy: Andrzejewski R., Petrusewicz K., Waszkiewicz-Gliwicz J.
Czasopismo: Ekologia Polska B, 15, s. 709-729
Data wydania: 1967

Tytuł: Dynamics of the colony of black headed gull Larus ridibundus L. at Stawinoga near Narew River
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Ekologia Polska B, 15, s. 697-708
Data wydania: 1967

Monografie naukowe

Tytuł: Ecology at the turn of a new century
Autorzy: Gliwicz J. (red.)
Czasopismo: Acta Theriologica, Suppl. 1, s. 240
Data wydania: 2002

Rozdziały monografii naukowych

Tytuł: Voles in the river valleys
Autorzy: Gliwicz J., Jancewicz E.
W: Essays on Mammals of Bialowieża Forest (red. B. Jędrzejewska, J. M. Wójcik) s. 139-148
Data wydania: 2004
Wydawca: Mammal Research Institute PAS, Białowieża

Tytuł: Apodemus agrarius (Pallas, 1977)
Autorzy: Gliwicz J., Krystufek B.
W: The atlas of European mammals (red. A.J. Michell Jones i in.) s. 266-267
Data wydania: 1999
Wydawca: Academic Press, London

Tytuł: Przyrodnicze podstawy ochrony różnorodności biologicznej w lasach
Autorzy: Gliwicz J.
W: Problemy realizacji proekologicznego modelu leśnictwa metodami aktywnej gospodarki leśnej s. 187-194
Data wydania: 1996
Wydawca: SGGW, Warszawa

Tytuł: Ochrona różnorodności biologicznej w programie kompleksowej ochrony zasobów leśnych
Autorzy: Gliwicz J.
W: Polska polityka kompleksowej ochrony zasobów leśnych (red. A. Grzywacz) s. 44-61
Data wydania: 1994
Wydawca: SGGW, Warszawa

Tytuł: Patterns of dispersal in non-cyclic populations of small rodents
Autorzy: Gliwicz J.
W: Animal dispersal - small mammals as a model (N. Ch. Stenseth, W. Z. Lidicker) s. 147-159
Data wydania: 1992
Wydawca: Chapman & Hall, London

Tytuł: Spatial organization and reproductive success in a small herbivorous mammal - the bank vole
Autorzy: Gliwicz J.
W: Global trends in wildlife management (red. B. Bobek i in.) s. 559-564
Data wydania: 1991
Wydawca: Świt Press, Kraków–Warszawa

Tytuł: Habitat-dependent reproductive success in the bank vole
Autorzy: Gliwicz J.
W: The relationship between social systems and population cycles in microtine rodents (red. R. H.Tamarin i in.) s. 162-180
Data wydania: 1990
Wydawca: Birkhauser, Basel

Tytuł: Habitat-dependent reproductive success in the bank vole
Autorzy: Gliwicz J.
W: The relationship between social systems and population cycles in microtine rodents (red. R. H. Tamarin i in.) s. 162-180
Data wydania: 1990
Wydawca: Birkhauser, Basel

Tytuł: Wpływ populacji na środowisko
Autorzy: Andrzejewski R., Gliwicz J.
W: Populacje roślin i zwierząt: ekologiczne studium porównawcze (red. R. Andrzejewski & K. Falińska) s. 384-395
Data wydania: 1986
Wydawca: PWN, Warszawa

Tytuł: Rozrodczość
Autorzy: Falinska K., Gliwicz J.
W: Populacje roślin i zwierząt: ekologiczne studium porównawcze (red. R. Andrzejewski & K. Falińska) s. 226-256
Data wydania: 1986
Wydawca: PWN, Warszawa

Tytuł: Śmiertelność
Autorzy: Gliwicz J., Symonides E.
W: Populacje roślin i zwierząt: ekologiczne studium porównawcze (red. R. Andrzejewski & K. Falińska) s. 258-285
Data wydania: 1986
Wydawca: PWN, Warszawa

Inne publikacje

Tytuł: Obituary: Jacek Goszczyński (1946-2012)
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Acta Theriologica, 58, s. 105-106
Data wydania: 2013

Tytuł: Wspomnienie: Prof. dr hab. Jacek Goszczyński (1946-2012)
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 68 (6), s. 489-490
Data wydania: 2012

Tytuł: Ewolucja (D. J. Futuyma, Evolution. Sinauer Associates, Inc. 2006)
Autorzy: Gliwicz J. (tłum., 3 rozdziały)
Data wydania: 2008
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Tytuł: Fakty o zwierzętach świata: Ssaki (A. J. Beer, P. Morris, Facts on mammals. The Brown reference Group plc)
Autorzy: Gliwicz J. (tłum., całość)
Data wydania: 2007
Wydawca: Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa

Tytuł: Świstak – Marmota marmota
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Folder towarzyszący monetom kolekcjonerskim z serii „Zwierzęta świata”. Narodowy Bank Polski,
Data wydania: 2006

Tytuł: Tlen. Cząsteczka, która stworzyła świat (N. Lane, Oxygen. The molecule that made the world. Oxford Univ. Press, 2002)
Autorzy: Gliwicz J. (tłum., całość)
Data wydania: 2005
Wydawca: Prószyński i S-ka, Warszawa

Tytuł: Threats to biodiversity of animal communities in Poland
Autorzy: Gliwicz J.
W: Electronic conference, European Platform for Biodiversity s. 12-14
Data wydania: 2003

Tytuł: Fenotyp rozszerzony (R. Dawkins, The Extended Phenotype. Oxford Univ. Press, Oxford, London, 1982)
Autorzy: Gliwicz J. (tłum., całość)
Data wydania: 2003
Wydawca: Prószyński i S-ka, Warszawa

Tytuł: By skuteczniej chronić: nowe techniki w badaniach ssaków. Wykład Inauguracyjny, Wydział Leśny
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Agricola, 54. Suppl., s. 41-51
Data wydania: 2002

Tytuł: Preface [w:] Theriology at the turn of a new century (red. J. Gliwicz)
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Acta Theriologica, 47, Suppl. 1., s. 7-8
Data wydania: 2002

Tytuł: Ekologia – Polska – Świat
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Kosmos, 49, s. 243-250
Data wydania: 2000

Tytuł: Zachowanie różnorodności biologicznej jako cel i sprawdzian efektywności ekorozwoju
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Człowiek i Przyroda, 8/9, s. 89-96
Data wydania: 1999

Tytuł: Różnorodność biologiczna a wielkość lasu
Autorzy: Gliwicz J.
W: Kongres Leśników Polskich. Materiały i dokumenty Tom 2, Referaty, s. 413-421
Data wydania: 1998

Tytuł: Perspectives and constraints on biodiversity conservation in Central and Eastern Europe
Autorzy: Gliwicz J.
W: Investing in biological diversity: Proceedings of the OECD International Conference on Incentive Measures for the Conservation and the Sustainable Use of Biological Diversity in Cairns, Australia, 25-28 March 1996 Cz. 64, na s. 395
Data wydania: 1997
Wydawca: OECD, Paryż

Tytuł: Oddziaływanie ruchu drogowego na przyrodę ożywioną
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Alternatywna polityka transportowa. Biuletyn Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, 7, s. 90-100
Data wydania: 1997

Tytuł: Konferencja na temat "Dynamika populacji drobnych ssaków: nowa synteza.” Grand Forks, Płn. Dakota, USA, 13-15.VI.1996
Autorzy: Bujalska G., Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 42, s. 263-266
Data wydania: 1996

Tytuł: Biologia (E. P. Solomon, L. R. Berg, D. W. Martin), Biology. Saunders Co. USA, 1993)
Autorzy: Gliwicz J. (tłum., 5 rozdziałów)
Data wydania: 1996
Wydawca: Multico, Warszawa

Tytuł: Ochrona różnorodności biologicznej potrzebą XXI wieku
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Człowiek i Przyroda, 3, s. 105-111
Data wydania: 1995

Tytuł: Olney P.J.S., Mace G.M., Feistner A.T.C. (eds) (1994) – Creative conservation. Interactive management of wild and captive animals (recenzja)
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 41, s. 241-244
Data wydania: 1995

Tytuł: Konwencja o różnorodności biologicznej: jej cele, charakterystyka i skutki dla Polski
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Kosmos, 43, s. 25-30
Data wydania: 1994

Tytuł: VI Międzynarodowy Kongres Teriologiczny, Sydney, 4-10.VII.1993
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 40, s. 23-28
Data wydania: 1994

Tytuł: Kolbuszewski J. (1992) – Ochrona przyrody a kultura (recenzja)
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 40, s. 20-22
Data wydania: 1994

Tytuł: Hansson L. (ed) (1992). Ecological principles of nature conservation (recenzja)
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 40, s. 143-144
Data wydania: 1994

Tytuł: Sandlund O.T, Hinder K., Brown A.D.H. (1992) – Conservation of biodiversity for sustainable development. (recenzja)
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 39, s. 171-173
Data wydania: 1993

Tytuł: Stenseth N.Ch. & Lidicker W.Z. Jr. (1992) – Animal dispersal. Small mammals as a model (recenzja)
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 38, s. 32-37
Data wydania: 1992

Tytuł: Terytorializm nornicy rudej (dyskusja)
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 38, s. 97-100
Data wydania: 1992

Tytuł: Co się dzieje w polskiej ekologii gryzoni: krytyczny przegląd publikacji z lat 1985-1989
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 37, s. 1-12
Data wydania: 1991

Tytuł: Krzywe lustra ekologii teoretycznej (dyskusja)
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 38, s. 211-219
Data wydania: 1991

Tytuł: Pierwszy Europejski Kongres Teriologiczny, Lizbona, Portugalia, marzec 1991
Autorzy: Bujalska G., Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 38
Data wydania: 1991

Tytuł: Towards the final synthesis - P.A. Anderson (1990) (recenzja)
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Acta Theriologica,
Data wydania: 1991

Tytuł: Jak powinno się oceniać naukowców?
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 37, s. 283-287
Data wydania: 1991

Tytuł: V Międzynarodowy Kongres Teriologiczny. Rzym 1989
Autorzy: Bujalska G., Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 36, s. 139-146
Data wydania: 1990

Tytuł: Heaney L.R. & Patterson B.D. (eds)(1986) - Island Biogeography of Mammals (recenzja)
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 36, s. 65-66
Data wydania: 1990

Tytuł: Nowe koncepcje ekologii behawioralnej
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Agricola, 10, s. 1-2
Data wydania: 1990

Tytuł: Trzecia Międzynarodowa Konferencja na temat Ekologii Behawioralnej; Uppsala, Szwecja, sierpień 1990
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 36, s. 21-35
Data wydania: 1990

Tytuł: W poszukiwaniu indywidualności (dyskusja)
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 35, s. 258-260
Data wydania: 1989

Tytuł: IV Międzynarodowy Kongres teriologiczny. Edmonton, Alberta, Kanada, 1985
Autorzy: Bujalska G., Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 32, s. 185-188
Data wydania: 1986

Tytuł: Price P.W. (ed.) (1984) - A New Ecology (recenzja)
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 32, s. 421-423
Data wydania: 1986

Tytuł: Łomnicki A., (1988). Population Ecology of Individuals (recenzja)
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 34, s. 405-411
Data wydania: 1986

Tytuł: Dlaczego jest tak mało wielkich drapieżników ? (P. Colinvaux, Why Big Fierce Animals Are Rare? Princeton Univ. Press, Princeton, 1978)
Autorzy: Gliwicz J. (tłum., 6 rozdziałów)
Data wydania: 1985
Wydawca: PWN, Warszawa

Tytuł: Synurbization phenomena in rodent population on the example of Apodemus agrarius in Warsaw
Autorzy: Gliwicz J.
W: Animals in urban environment: proceedings of the symposium on the occasion of the 60th anniversary of the Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences, Warszawa-Jabłonna 22-24 October 1979 (red. B. Pisarski i M. Luniak) s. 39-41
Data wydania: 1982
Wydawca: Ossolineum, Wrocław

Tytuł: Stoddart D.M. (1980). The Ecology of Vertebrate Olfaction (recenzja)
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 27, s. 134-136
Data wydania: 1981

Tytuł: O gryzoniach inaczej. Cz.I-IV
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Plon, 37
Data wydania: 1980

Tytuł: Uproszczenia są konieczne (dyskusja)
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 25, s. 53-55
Data wydania: 1979

Tytuł: Ja to kupuję! (dyskusja)
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 24, s. 288-289
Data wydania: 1978

Tytuł: Barwny szyfr życia (J. Hamilton III, Life Color Code. McGraw Book Co. New York, 1973)
Autorzy: Gliwicz J. (tłum., całość)
Data wydania: 1977
Wydawca: PWN, Warszawa

Tytuł: Ekologia dynamiczna (D. Collier et al., Dynamic Ecology. New York 1973)
Autorzy: Gliwicz J. (tłum., 8 rozdziałów)
Data wydania: 1977
Wydawca: PWRiL, Warszawa

Tytuł: Farworth E.G. & Golley F.B. (1974) - Fragile Ecosystems (recenzja)
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 22, s. 90-94
Data wydania: 1976

Tytuł: Podstawy ekologii (E. Odum, Fundamentals of Ecology. Saunders Co. Philadelfia, 1971)
Autorzy: Gliwicz J. (tłum., 2 rozdziały)
Data wydania: 1976
Wydawca: PWRiL, Warszawa

Tytuł: I. Międzynarodowy Kongres Teriologiczny, Moskwa, czerwiec 1974
Autorzy: Bujalska G., Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 21, s. 55-58
Data wydania: 1975

Tytuł: Badanie ekologiczne w Bułgarii
Autorzy: Bujalska G., Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 20, s. 43-46
Data wydania: 1974

Tytuł: Sesja na temat ekologicznych problemów kształtowania środowiska na terenach zurbanizowanych. Dziekanów L.
Autorzy: Gliwicz J.
Czasopismo: Wiadomości Ekologiczne, 20, s. 83-85
Data wydania: 1974

Tytuł: Zwierzęta w służbie człowieka(E. Hyams, Animals in the Service of Man. Dent & Sons, London, 1972)
Autorzy: Gliwicz J. (tłum., całość)
Data wydania: 1974
Wydawca: PWN, Warszawa