Ewa Durska

Pracownia Ekologii i Bioróżnorodności

Publikacje

Oryginalne prace naukowe

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Effects of disturbances on scuttle flies (Diptera: Phoridae) in Pine Forests.
Autorzy: Durska E.
Czasopismo: Biodiversity and Conservation, 22: 1991-2021
Data wydania: 2013
DOI: 10.1007/s10531-013-0522-4

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Megaselia scalaris (Loew, 1866) (Diptera: Phoridae) and biopharmacy
Autorzy: Durska E., Malewski T., Chmielewska M. and Bardowski J.
Czasopismo: Dipteron, 28: 9-12
Data wydania: 2012

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: An interesting species of the scuttle flies (Diptera: Phoridae) of pine plantation
Autorzy: Durska E., Matusik K.
Czasopismo: Dipteron, 27: 5-7
Data wydania: 2011

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: What do the larvae of Megaselia praeacuta (Diptera: Phoridae) feed on?
Autorzy: Durska E., Sierpińska M.
Czasopismo: Dipteron, 27: 8-10
Data wydania: 2011

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Five new species and three new records of Megaselia Rondani (Diptera: Phoridae) from Pisz Forest (Poland)
Autorzy: Disney R. H. L., Durska E.
Czasopismo: Annales Zoologici, 61(3): 527-534.
Data wydania: 2011

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: The effect of contrasting management types on two distinct taxonomic groups in a large scaled windthrow
Autorzy: Żmihorski M., Durska E.
Czasopismo: European Journal of Forest Research, 130: 589-600
Data wydania: 2011

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Zadrowate (Diptera: Phoridae) kontra Harmonia axyridis (Pallas 1773) (Coleoptera: Coccinellidae)
Autorzy: Durska E., Ceryngier P.
Czasopismo: Dipteron, 26: 7-10
Data wydania: 2010

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: The scuttle fly (Diptera: Phoridae) assemblages of a wildfire- affected hemiboreal old-growth forest in Tyresta (Sweden)
Autorzy: Durska E, Bonet J. and Viklund B.
Czasopismo: Entomologica Fennica, 21: 19-32
Data wydania: 2010

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: The scuttle fly (Diptera, Phoridae) assemblages of pine plantations of the Biała Forest (Poland)
Autorzy: Durska E.
Czasopismo: Entomologica Fennica, 20:170–178
Data wydania: 2009

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Zgrupowania zadrowatych (Diptera, Phoridae) upraw sosnowych borów świeżych Puszczy Białej
Autorzy: Durska E.
Czasopismo: Dipteron, 24: 2-7
Data wydania: 2008

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Conservation evaluation and the choice of faunal taxa to sample
Autorzy: Disney RHL, Durska E.
Czasopismo: Biodiversity and Conservation, 17:449–451
Data wydania: 2008

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Diversity of the scuttle fly (Diptera: Phoridae) communities in the plantations of moist pine forests of the Białowieża Primeval Forest and the Tuchola Forest (Poland)
Autorzy: Durska E.
Czasopismo: Biodiversity and Conservation, 15: 385-393
Data wydania: 2006

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Niezwykły sposób odzywiania się larw Megaselia minor (Zetterstedt, 1848) (Diptera: Phoridae)
Autorzy: Durska E.
Czasopismo: Dipteron, 21: 7-8
Data wydania: 2005

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Scuttle flies (Diptera: Phoridae) of saline habitats of the Gulf of Gdańsk, Poland
Autorzy: Durska E., Kaczorowska E., and Disney R. H. L.
Czasopismo: Entomologica Fennica, 16: 159-164
Data wydania: 2005

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Zgrupowania zadrowatych (Dietera: Phoridae) upraw sosnowych borów świeżych Puszczy Białowieskiej i Borów Tucholskich
Autorzy: Durska E.
Czasopismo: Dipteron, 20: 8-10
Data wydania: 2004

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: The first record of Orthostigma cratospilum (Thomson, 1895) (Hymenoptera: Braconidae, Alysiinae) in Poland, with a note on its host and a description of the female
Autorzy: Belokobylskij S. A., Ceryngier P., Durska E.
Czasopismo: Fragmenta Faunistica, 47(1): 59-64
Data wydania: 2004

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Xenotriphleba dentistylata Buck – nowy dla Polski gatunek I rodzaj zadrowatych (Diptera: Phoridae) siedlisk zasolonych Zatoki Gdańskiej
Autorzy: Durska E.
Czasopismo: Dipteron, 19: 7-8
Data wydania: 2003

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Phalacrotophora beuki Disney (Diptera: Phoridae), is a parasitoid of ladybird pupae (Coleoptera: Coccinellidae)
Autorzy: Durska E., Ceryngier P.and Disney R. H. L.
Czasopismo: European Journal of Entomology, 100: 627-630
Data wydania: 2003

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: The phenology of Triphleba Rondani species (Diptera: Phoridae) in moist pine forests in the Białowieża Forest
Autorzy: Durska E.
Czasopismo: Entomologica Fennica, 14: 177-182
Data wydania: 2003

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Fenologia gatunków z rodzaju Triphleba Rondani (Diptera: Phoridae) borów świeżych Puszczy Białowieskiej
Autorzy: Durska E.
Czasopismo: Dipteron, 18: 6-9
Data wydania: 2002

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Cold-adapted scuttle - flies species of Triphleba Rondani (Diptera: Phoridae)
Autorzy: Soszyńska A., Durska E.
Czasopismo: Annales Zoologici, 52(2): 279-283
Data wydania: 2002

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: The phenology of dominant scuttle-fly (Diptera: Phoridae) species in the Białowieża Forest
Autorzy: Durska E.
Czasopismo: Entomologica Fennica, 13: 123-127
Data wydania: 2002

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Zadrowate (Diptera: Phoridae) - fenologia gatunków dominujących w borach świeżych Puszczy Białowieskiej
Autorzy: Durska E.
Czasopismo: Dipteron, 17: 9-12
Data wydania: 2001

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Secondary succession of scuttle fly (Diptera: Phoridae) communities in moist pine forest in Białowieża Forest
Autorzy: Durska E.
Czasopismo: Fragmenta Faunistica, 47: 79–128
Data wydania: 2001

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Zgrupowanie zadrowatych (Diptera: Phoridae) w trakcie sukcesji wtórnej borów świeżych Puszczy Białowieskiej
Autorzy: Durska E.
Czasopismo: Dipteron, 16: 7-10
Data wydania: 2000

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: A new subspecies of a scuttle fly (Diptera: Phoridae) that feeds on oyster mushrooms (Pleurotus ostreatus) in Poland
Autorzy: Disney R. H. L. and Durska E.
Czasopismo: Fragmenta Faunistica, 42: 127-132
Data wydania: 1999

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Zmiany liczebności i liczby gatunków zgrupowania Phoridae w trakcie rozwoju boru świeżego
Autorzy: Durska E.
Czasopismo: Dipteron, 14: 5-7
Data wydania: 1998

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Zadrowate (Diptera: Phoridae) Puszczy Białowieskiej – stan poznania
Autorzy: Durska E.
Czasopismo: Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 17.3 (supl.): 63-66
Data wydania: 1998

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: A scuttle fly (Diptera: Phoridae) reared from a beetle (Coleoptera: Cerambycidae)
Autorzy: Durska E., Disney R. H. L.
Czasopismo: Entomologist's Gazette, 49: 269-270
Data wydania: 1998

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: A new genus and species of Phoridae (Diptera) from Poland
Autorzy: Disney R. H. L., Durska E.
Czasopismo: European Journal of Entomology, 95: 437-453
Data wydania: 1998

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Zadrowate (Phoridae) - niezwykła rodzina muchówek
Autorzy: Durska E.
Czasopismo: Dipteron, 13: 5-7
Data wydania: 1997

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Reakcja zgrupowań zadrowatych na degradację środowiska
Autorzy: Durska E. 1996
Czasopismo: Dipteron, 12: 5-7
Data wydania: 1996

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: The species composition and structure of scuttle fly communities (Diptera: Phoridae) in mature tree stands in pine forests at different stages of habitat degradation
Autorzy: Durska E.
Czasopismo: Fragmenta Faunistica, 39: 267-285
Data wydania: 1996

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Zadrowate (Phoridae, Diptera). [W: Zoocenologiczne podstawy kształtowania środowiska przyrodniczego osiedla mieszkaniowego Białołęka Dworska]
Autorzy: Durska E.
Czasopismo: Fragmenta Faunistica, 24: 399-406
Data wydania: 1982

Tytuł: Phoridae (Diptera) of Warsaw
Autorzy: Durska E.
Czasopismo: Memorabilia Zoologica, 35: 47-56
Data wydania: 1981

Rozdziały monografii naukowych

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Wybrane rodziny muchówek (Diptera) za wyjątkiem Limoniidae, Pediciidae, Chironomidae, Empidoidea i Syrphidae
Autorzy: Soszyński B., Soszyńska-Maj A., Palaczyk A., Kowalczyk J. K., Bystrowski C., Durska E., Woźnica A.
W: Jaskuła R. i Tończyk G (eds). Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Łódź, 202 pp. s. 165-186
Data wydania: 2010
Wydawca: Mazowiecko-Świetokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Scuttle flies (Diptera: Phoridae).
Autorzy: Durska E.
W: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. T.2 (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T.2, na s.: 99-101, 189-192
Data wydania: 2007

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Zadrowate (Diptera: Phoridae)
Autorzy: Durska E.
W: Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. Gutowski J. M. & Jaroszewicz B. (red.). IBL, Warszawa str. 286-289
Data wydania: 2001
Wydawca: Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Phoridae
Autorzy: Durska E. 1992. Phoridae. W: Wykaz zwierząt Polski. Ossolineum, pp. 158-160.
W: Wykaz zwierząt Polski. str.: 158-160.
Data wydania: 1992
Wydawca: Ossolineum, Wrocław

Inne publikacje

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: The surprising larval habits of Megaselia minor (Zetterstedt, 1848) (Diptera: Phoridae)
Autorzy: Ceryngier P., Durska E. and Disney R. H. L.
Czasopismo: Studia dipterologica, 12(2): 361-362
Data wydania: 2005

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Niezwykła dieta niezwykłych muchówek (Diptera: Phoridae)
Autorzy: Durska E.
Czasopismo: Dipteron, 15: 10-11
Data wydania: 1999

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Segmentacja w świecie zwierząt
Autorzy: Durska E.
Czasopismo: Kosmos, 174: 270-271.
Data wydania: 1982