Elżbieta Chudzicka

Publikacje

Oryginalne prace naukowe

Tytuł: The invertebrate fauna of Góry Stołowe National Park, its specificity and value
Autorzy: Chudzicka E., Skibińska E., Janoszek M.
Czasopismo: Fragmenta Faunistica, T. 44, nr 1, s. 1-19
Data wydania: 2001

Tytuł: Fauna of the Kampinoski National Park and its protected zone in the zoological bibliography of X X century
Autorzy: Chudzicka E., Skibińska E.
Czasopismo: Fragmenta Faunistica, T. 41, nr 22, s. 279-304
Data wydania: 1998

Tytuł: An evaluation of an urban environment on the basis of faunistic data
Autorzy: Chudzicka E., Skibińska E.
Czasopismo: Memorabilia Zoologica, Nr 49, s. 175-185
Data wydania: 1994

Tytuł: Secondary succession of fauna in the pine forests of Puszcza Białowieska
Autorzy: Trojan P., Bańkowska R., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E., Sterzyńska M., Wytwer J.
Czasopismo: Fragmenta Faunistica, Vol. 37, nr 1, s. 3-104
Data wydania: 1994

Tytuł: Secondary succession of fauna in the pine forests of Puszcza Białowieska
Autorzy: Trojan P., Bańkowska R., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E., Sterzyńska M., Wytwer J.
Czasopismo: Fragmenta Faunistica, 37, 1, s. 3-104
Data wydania: 1994

Tytuł: Origin and variability of the fauna of urbanized areas
Autorzy: Chudzicka E., Pisarski В., Skibińska E.
Czasopismo: Fragmenta Faunistica, 34, s. 1-16
Data wydania: 1990

Tytuł: Origin and variability of the fauna of urbanized areas
Autorzy: Chudzicka E., Pisarski В., Skibińska E.
Czasopismo: Fragmenta Faunistica, 34, s. 1-16
Data wydania: 1990

Tytuł: Structure of fauna of moist meadows on the Mazovian Lowland
Autorzy: Bańkowska R., Chudzicka E., Nowakowski E., Sterzyńska M.
Czasopismo: Memorabilia Zoologica, Nr 43, s. 415-448
Data wydania: 1989

Tytuł: Leafhoppers (Homoptera, Auchenorrhyncha) of moist meadows on the Mazovian Lowland
Autorzy: Chudzicka E.
Czasopismo: Memorabilia Zoologica, Nr 43, s. 93-118
Data wydania: 1989
Abstrakt
ffffffffffffffffffffffffffff

Tytuł: Auchenorrhyncha (Homoptera) of Warsaw and Mazovia
Autorzy: Chudzicka E., Pisarski B., Wegner E.
Czasopismo: Memorabilia Zoologica, Nr 36, s. 143-164
Data wydania: 1982

Tytuł: Piewiki (Auchenorrhyncha, Homoptera)
Autorzy: Chudzicka E.
Czasopismo: Fragmenta Faunistica, T. 26, nr 11, s. 175-191
Data wydania: 1981

Tytuł: Wpływ struktury zieleni miejskiej na skład gatunkowy i liczebność fitofagów koron (na przykładzie Tilia sp.)
Autorzy: Chudzicka E.
W: Warunki rozwoju drzew i ich fauny w Warszawie: materiały konferencji naukowo-technicznej, 28 stycznia 1978 r. S. 74-83
Data wydania: 1979
Wydawca: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa

Tytuł: Number compensation between assotiations of insect fauna living in lime crowns in urban areas
Autorzy: Chudzicka E., Pisarski B., Wegner E.
Czasopismo: Memorabilia Zoologica, Nr 32, s. 79-86
Data wydania: 1979

Tytuł: Number compensation between associations of insect fauna living in lime crowns in urban areas
Autorzy: Chudzicka E., Pisarski В., Wegner E.
Czasopismo: Memorabilia Zoologica, 32, s. 79-86
Data wydania: 1979

Monografie naukowe

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków
Autorzy: Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.)
Data wydania: 2008
Wydawca: MiIZ PAN, Warszawa

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków
Autorzy: Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.)
Data wydania: 2007
Wydawca: MiIZ PAN, Warszawa

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. T. 1. Annelida, Arthropoda pro parte, Insecta pro parte (Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera)
Autorzy: Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.)
Data wydania: 2004
Wydawca: MiIZ PAN, Warszawa

Rozdziały monografii naukowych

Afiliacja MiIZ PAN Tytuł: Szczękoczułkowce (Chelicerata)
Autorzy: Chudzicka E., Skibińska E.
W: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 3, s. 1-2
Data wydania: 2008
Wydawca: MiIZ PAN, Warszawa

Tytuł: Błyskleniowate (Dolichopodidae)
Autorzy: Chudzicka E., Skibińska E.
W: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 2, s. 93-94
Data wydania: 2007
Wydawca: MiIZ PAN, Warszawa

Tytuł: Pipunculidae
Autorzy: Chudzicka E., Skibińska E.
W: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 2, s. 101-102
Data wydania: 2007
Wydawca: MiIZ PAN, Warszawa

Tytuł: Milichiidae
Autorzy: Chudzicka E., Skibińska E.
W: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 2, s. 121-122
Data wydania: 2007
Wydawca: MiIZ PAN, Warszawa

Tytuł: Lonchaeidae
Autorzy: Chudzicka E., Skibińska E.
W: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 2, s. 112-114
Data wydania: 2007
Wydawca: MiIZ PAN, Warszawa

Tytuł: Wachlarzoskrzydłe (Strepsiptera)
Autorzy: Chudzicka E., Skibińska E.
W: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 2, s. 377-378
Data wydania: 2007
Wydawca: MiIZ PAN, Warszawa

Tytuł: Carnidae
Autorzy: Skibińska E., Chudzicka E.
W: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 2, s. 120-121
Data wydania: 2007
Wydawca: MiIZ PAN, Warszawa

Tytuł: Gzyki, psotniki (Psocoptera)
Autorzy: Skibińska E., Chudzicka E.
W: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 2, s. 361-363
Data wydania: 2007
Wydawca: MiIZ PAN, Warszawa

Tytuł: Stawonogi (Arthropoda)
Autorzy: Chudzicka E., Skibińska E.
W: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 1, na s. 21
Data wydania: 2004
Wydawca: MiIZ PAN, Warszawa

Tytuł: Sześcionogi (Hexapoda)
Autorzy: Chudzicka E., Skibińska E.
W: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 1, na s. 21
Data wydania: 2004
Wydawca: MiIZ PAN, Warszawa

Tytuł: Owady (Insecta)
Autorzy: Chudzicka E., Skibińska E.
W: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 1, s. 21-24
Data wydania: 2004
Wydawca: MiIZ PAN, Warszawa

Tytuł: Pluskwiaki (Hemiptera)
Autorzy: Chudzicka E.
W: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 1, s. 177-178
Data wydania: 2004
Wydawca: MiIZ PAN, Warszawa

Tytuł: Piewiki (Auchenorrhyncha)
Autorzy: Chudzicka E.
W: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 1, s. 178-179
Data wydania: 2004
Wydawca: MiIZ PAN, Warszawa

Tytuł: Fulgomorpha
Autorzy: Chudzicka E.
W: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 1, s. 179-180
Data wydania: 2004
Wydawca: MiIZ PAN, Warszawa

Tytuł: Cicadomorpha
Autorzy: Chudzicka E.
W: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 1, s. 180-183
Data wydania: 2004
Wydawca: MiIZ PAN, Warszawa

Tytuł: Rośliniarki (Symphyta)
Autorzy: Skibińska E., Chudzicka E.
W: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 1, s. 274-275
Data wydania: 2004
Wydawca: MiIZ PAN, Warszawa

Tytuł: Osnujowate (Pamphiliidae)
Autorzy: Skibińska E., Chudzicka E.
W: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 1, s. 275-276
Data wydania: 2004
Wydawca: MiIZ PAN, Warszawa

Tytuł: Trzpiennikowate (Syricidae)
Autorzy: Skibińska E., Chudzicka E.
W: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 1, na s. 276
Data wydania: 2004
Wydawca: MiIZ PAN, Warszawa

Tytuł: Borecznikowate (Diprionidae)
Autorzy: Skibińska E., Chudzicka E.
W: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 1, na s. 276
Data wydania: 2004
Wydawca: MiIZ PAN, Warszawa

Tytuł: Pilarzowate (Tenthredinidae)
Autorzy: Skibińska E., Chudzicka E.
W: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 1, s. 276-277
Data wydania: 2004
Wydawca: MiIZ PAN, Warszawa

Tytuł: Stopień poznania fauny Puszczy Kampinoskiej
Autorzy: Chudzicka E., Skibińska E., Pilipiuk I.
W: Kampinoski Park Narodowy (ed. R. Andrzejewski) T. 1, s. 481-498
Data wydania: 2003
Wydawca: Kampinoski Park Narodowy, Izabelin

Tytuł: Fauna
Autorzy: Luniak M., Borzęcka I., Chudzicka E., Goszczyński J., Mazgajska J., Mazgajski T., Nowicki W., Pilipiuk I., Romanowski J., Skibińska E., Wiśniewolski W.
W: Wisła w Warszawie pp. 108-123.
Data wydania: 2000
Wydawca: Wydawnictwo Elipsa, Warszawa

Tytuł: Rola fauny na terenach zielonych miast, na przykładzie Warszawy
Autorzy: Pisarski В., Chudzicka E., Nowakowski E., Skibińska E., Jędryczkowski W.
W: Wpływ zieleni na kształtowanie środowiska miejskiego (red. H. B. Szczepanowska) s. 203-219
Data wydania: 1984
Wydawca: PWN, Warszawa

Tytuł: Rola fauny na terenach zielonych miast, na przykładzie Warszawy
Autorzy: Pisarski В., Chudzicka E., Nowakowski E., Skibińska E., Jędryczkowski W.
W: Wpływ zieleni na kształtowanie środowiska miejskiego (red. H. B. Szczepanowska) s. 203-219
Data wydania: 1984
Wydawca: PWN, Warszawa

Tytuł: Rola fauny na terenach zielonych miast, na przykładzie Warszawy
Autorzy: Pisarski В., Chudzicka E., Nowakowski E., Skibińska E., Jędryczkowski W.
W: Wpływ zieleni na kształtowanie środowiska miejskiego (red. H. B. Szczepanowska) s. 203-219
Data wydania: 1984
Wydawca: PWN, Warszawa