Ewa Durska

Pracownia Ekologii i Bioróżnorodności

Publications

original scientific papers

MIZ PAS affiliation Title: Effects of disturbances on scuttle flies (Diptera: Phoridae) in Pine Forests.
Authors: Durska E.
Source: Biodiversity and Conservation, 22: 1991-2021
Published: 2013
DOI: 10.1007/s10531-013-0522-4

MIZ PAS affiliation Title: Megaselia scalaris (Loew, 1866) (Diptera: Phoridae) and biopharmacy
Authors: Durska E., Malewski T., Chmielewska M. and Bardowski J.
Source: Dipteron, 28: 9-12
Published: 2012

MIZ PAS affiliation Title: An interesting species of the scuttle flies (Diptera: Phoridae) of pine plantation
Authors: Durska E., Matusik K.
Source: Dipteron, 27: 5-7
Published: 2011

MIZ PAS affiliation Title: What do the larvae of Megaselia praeacuta (Diptera: Phoridae) feed on?
Authors: Durska E., Sierpińska M.
Source: Dipteron, 27: 8-10
Published: 2011

MIZ PAS affiliation Title: Five new species and three new records of Megaselia Rondani (Diptera: Phoridae) from Pisz Forest (Poland)
Authors: Disney R. H. L., Durska E.
Source: Annales Zoologici, 61(3): 527-534.
Published: 2011

MIZ PAS affiliation Title: The effect of contrasting management types on two distinct taxonomic groups in a large scaled windthrow
Authors: Żmihorski M., Durska E.
Source: European Journal of Forest Research, 130: 589-600
Published: 2011

MIZ PAS affiliation Title: Zadrowate (Diptera: Phoridae) kontra Harmonia axyridis (Pallas 1773) (Coleoptera: Coccinellidae)
Authors: Durska E., Ceryngier P.
Source: Dipteron, 26: 7-10
Published: 2010

MIZ PAS affiliation Title: The scuttle fly (Diptera: Phoridae) assemblages of a wildfire- affected hemiboreal old-growth forest in Tyresta (Sweden)
Authors: Durska E, Bonet J. and Viklund B.
Source: Entomologica Fennica, 21: 19-32
Published: 2010

MIZ PAS affiliation Title: The scuttle fly (Diptera, Phoridae) assemblages of pine plantations of the Biała Forest (Poland)
Authors: Durska E.
Source: Entomologica Fennica, 20:170–178
Published: 2009

MIZ PAS affiliation Title: Zgrupowania zadrowatych (Diptera, Phoridae) upraw sosnowych borów świeżych Puszczy Białej
Authors: Durska E.
Source: Dipteron, 24: 2-7
Published: 2008

MIZ PAS affiliation Title: Conservation evaluation and the choice of faunal taxa to sample
Authors: Disney RHL, Durska E.
Source: Biodiversity and Conservation, 17:449–451
Published: 2008

MIZ PAS affiliation Title: Diversity of the scuttle fly (Diptera: Phoridae) communities in the plantations of moist pine forests of the Białowieża Primeval Forest and the Tuchola Forest (Poland)
Authors: Durska E.
Source: Biodiversity and Conservation, 15: 385-393
Published: 2006

MIZ PAS affiliation Title: Niezwykły sposób odzywiania się larw Megaselia minor (Zetterstedt, 1848) (Diptera: Phoridae)
Authors: Durska E.
Source: Dipteron, 21: 7-8
Published: 2005

MIZ PAS affiliation Title: Scuttle flies (Diptera: Phoridae) of saline habitats of the Gulf of Gdańsk, Poland
Authors: Durska E., Kaczorowska E., and Disney R. H. L.
Source: Entomologica Fennica, 16: 159-164
Published: 2005

MIZ PAS affiliation Title: Zgrupowania zadrowatych (Dietera: Phoridae) upraw sosnowych borów świeżych Puszczy Białowieskiej i Borów Tucholskich
Authors: Durska E.
Source: Dipteron, 20: 8-10
Published: 2004

MIZ PAS affiliation Title: The first record of Orthostigma cratospilum (Thomson, 1895) (Hymenoptera: Braconidae, Alysiinae) in Poland, with a note on its host and a description of the female
Authors: Belokobylskij S. A., Ceryngier P., Durska E.
Source: Fragmenta Faunistica, 47(1): 59-64
Published: 2004

MIZ PAS affiliation Title: Xenotriphleba dentistylata Buck – nowy dla Polski gatunek I rodzaj zadrowatych (Diptera: Phoridae) siedlisk zasolonych Zatoki Gdańskiej
Authors: Durska E.
Source: Dipteron, 19: 7-8
Published: 2003

MIZ PAS affiliation Title: Phalacrotophora beuki Disney (Diptera: Phoridae), is a parasitoid of ladybird pupae (Coleoptera: Coccinellidae)
Authors: Durska E., Ceryngier P.and Disney R. H. L.
Source: European Journal of Entomology, 100: 627-630
Published: 2003

MIZ PAS affiliation Title: The phenology of Triphleba Rondani species (Diptera: Phoridae) in moist pine forests in the Białowieża Forest
Authors: Durska E.
Source: Entomologica Fennica, 14: 177-182
Published: 2003

MIZ PAS affiliation Title: Fenologia gatunków z rodzaju Triphleba Rondani (Diptera: Phoridae) borów świeżych Puszczy Białowieskiej
Authors: Durska E.
Source: Dipteron, 18: 6-9
Published: 2002

MIZ PAS affiliation Title: Cold-adapted scuttle - flies species of Triphleba Rondani (Diptera: Phoridae)
Authors: Soszyńska A., Durska E.
Source: Annales Zoologici, 52(2): 279-283
Published: 2002

MIZ PAS affiliation Title: The phenology of dominant scuttle-fly (Diptera: Phoridae) species in the Białowieża Forest
Authors: Durska E.
Source: Entomologica Fennica, 13: 123-127
Published: 2002

MIZ PAS affiliation Title: Zadrowate (Diptera: Phoridae) - fenologia gatunków dominujących w borach świeżych Puszczy Białowieskiej
Authors: Durska E.
Source: Dipteron, 17: 9-12
Published: 2001

MIZ PAS affiliation Title: Secondary succession of scuttle fly (Diptera: Phoridae) communities in moist pine forest in Białowieża Forest
Authors: Durska E.
Source: Fragmenta Faunistica, 47: 79–128
Published: 2001

MIZ PAS affiliation Title: Zgrupowanie zadrowatych (Diptera: Phoridae) w trakcie sukcesji wtórnej borów świeżych Puszczy Białowieskiej
Authors: Durska E.
Source: Dipteron, 16: 7-10
Published: 2000

MIZ PAS affiliation Title: A new subspecies of a scuttle fly (Diptera: Phoridae) that feeds on oyster mushrooms (Pleurotus ostreatus) in Poland
Authors: Disney R. H. L. and Durska E.
Source: Fragmenta Faunistica, 42: 127-132
Published: 1999

MIZ PAS affiliation Title: Zmiany liczebności i liczby gatunków zgrupowania Phoridae w trakcie rozwoju boru świeżego
Authors: Durska E.
Source: Dipteron, 14: 5-7
Published: 1998

MIZ PAS affiliation Title: Zadrowate (Diptera: Phoridae) Puszczy Białowieskiej – stan poznania
Authors: Durska E.
Source: Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 17.3 (supl.): 63-66
Published: 1998

MIZ PAS affiliation Title: A scuttle fly (Diptera: Phoridae) reared from a beetle (Coleoptera: Cerambycidae)
Authors: Durska E., Disney R. H. L.
Source: Entomologist's Gazette, 49: 269-270
Published: 1998

MIZ PAS affiliation Title: A new genus and species of Phoridae (Diptera) from Poland
Authors: Disney R. H. L., Durska E.
Source: European Journal of Entomology, 95: 437-453
Published: 1998

MIZ PAS affiliation Title: Zadrowate (Phoridae) - niezwykła rodzina muchówek
Authors: Durska E.
Source: Dipteron, 13: 5-7
Published: 1997

MIZ PAS affiliation Title: Reakcja zgrupowań zadrowatych na degradację środowiska
Authors: Durska E. 1996
Source: Dipteron, 12: 5-7
Published: 1996

MIZ PAS affiliation Title: The species composition and structure of scuttle fly communities (Diptera: Phoridae) in mature tree stands in pine forests at different stages of habitat degradation
Authors: Durska E.
Source: Fragmenta Faunistica, 39: 267-285
Published: 1996

MIZ PAS affiliation Title: Zadrowate (Phoridae, Diptera). [W: Zoocenologiczne podstawy kształtowania środowiska przyrodniczego osiedla mieszkaniowego Białołęka Dworska]
Authors: Durska E.
Source: Fragmenta Faunistica, 24: 399-406
Published: 1982

Title: Phoridae (Diptera) of Warsaw
Authors: Durska E.
Source: Memorabilia Zoologica, 35: 47-56
Published: 1981

chapters of monographs

MIZ PAS affiliation Title: Wybrane rodziny muchówek (Diptera) za wyjątkiem Limoniidae, Pediciidae, Chironomidae, Empidoidea i Syrphidae
Authors: Soszyński B., Soszyńska-Maj A., Palaczyk A., Kowalczyk J. K., Bystrowski C., Durska E., Woźnica A.
In: Jaskuła R. i Tończyk G (eds). Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Łódź, 202 pp. s. 165-186
Published: 2010
Publisher: Mazowiecko-Świetokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne

MIZ PAS affiliation Title: Scuttle flies (Diptera: Phoridae).
Authors: Durska E.
In: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. T.2 (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T.2, na s.: 99-101, 189-192
Published: 2007

MIZ PAS affiliation Title: Zadrowate (Diptera: Phoridae)
Authors: Durska E.
In: Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. Gutowski J. M. & Jaroszewicz B. (red.). IBL, Warszawa str. 286-289
Published: 2001
Publisher: Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa

MIZ PAS affiliation Title: Phoridae
Authors: Durska E. 1992. Phoridae. W: Wykaz zwierząt Polski. Ossolineum, pp. 158-160.
In: Wykaz zwierząt Polski. str.: 158-160.
Published: 1992
Publisher: Ossolineum, Wrocław

other publications

MIZ PAS affiliation Title: The surprising larval habits of Megaselia minor (Zetterstedt, 1848) (Diptera: Phoridae)
Authors: Ceryngier P., Durska E. and Disney R. H. L.
Source: Studia dipterologica, 12(2): 361-362
Published: 2005

MIZ PAS affiliation Title: Niezwykła dieta niezwykłych muchówek (Diptera: Phoridae)
Authors: Durska E.
Source: Dipteron, 15: 10-11
Published: 1999

MIZ PAS affiliation Title: Segmentacja w świecie zwierząt
Authors: Durska E.
Source: Kosmos, 174: 270-271.
Published: 1982