Elżbieta Chudzicka

Publications

original scientific papers

Title: The invertebrate fauna of Góry Stołowe National Park, its specificity and value
Authors: Chudzicka E., Skibińska E., Janoszek M.
Source: Fragmenta Faunistica, T. 44, nr 1, s. 1-19
Published: 2001

Title: Fauna of the Kampinoski National Park and its protected zone in the zoological bibliography of X X century
Authors: Chudzicka E., Skibińska E.
Source: Fragmenta Faunistica, T. 41, nr 22, s. 279-304
Published: 1998

Title: An evaluation of an urban environment on the basis of faunistic data
Authors: Chudzicka E., Skibińska E.
Source: Memorabilia Zoologica, Nr 49, s. 175-185
Published: 1994

Title: Secondary succession of fauna in the pine forests of Puszcza Białowieska
Authors: Trojan P., Bańkowska R., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E., Sterzyńska M., Wytwer J.
Source: Fragmenta Faunistica, Vol. 37, nr 1, s. 3-104
Published: 1994

Title: Secondary succession of fauna in the pine forests of Puszcza Białowieska
Authors: Trojan P., Bańkowska R., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E., Sterzyńska M., Wytwer J.
Source: Fragmenta Faunistica, 37, 1, s. 3-104
Published: 1994

Title: Origin and variability of the fauna of urbanized areas
Authors: Chudzicka E., Pisarski В., Skibińska E.
Source: Fragmenta Faunistica, 34, s. 1-16
Published: 1990

Title: Origin and variability of the fauna of urbanized areas
Authors: Chudzicka E., Pisarski В., Skibińska E.
Source: Fragmenta Faunistica, 34, s. 1-16
Published: 1990

Title: Structure of fauna of moist meadows on the Mazovian Lowland
Authors: Bańkowska R., Chudzicka E., Nowakowski E., Sterzyńska M.
Source: Memorabilia Zoologica, Nr 43, s. 415-448
Published: 1989

Title: Leafhoppers (Homoptera, Auchenorrhyncha) of moist meadows on the Mazovian Lowland
Authors: Chudzicka E.
Source: Memorabilia Zoologica, Nr 43, s. 93-118
Published: 1989
Abstract
ffffffffffffffffffffffffffff

Title: Auchenorrhyncha (Homoptera) of Warsaw and Mazovia
Authors: Chudzicka E., Pisarski B., Wegner E.
Source: Memorabilia Zoologica, Nr 36, s. 143-164
Published: 1982

Title: Piewiki (Auchenorrhyncha, Homoptera)
Authors: Chudzicka E.
Source: Fragmenta Faunistica, T. 26, nr 11, s. 175-191
Published: 1981

Title: Wpływ struktury zieleni miejskiej na skład gatunkowy i liczebność fitofagów koron (na przykładzie Tilia sp.)
Authors: Chudzicka E.
In: Warunki rozwoju drzew i ich fauny w Warszawie: materiały konferencji naukowo-technicznej, 28 stycznia 1978 r. S. 74-83
Published: 1979
Publisher: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa

Title: Number compensation between assotiations of insect fauna living in lime crowns in urban areas
Authors: Chudzicka E., Pisarski B., Wegner E.
Source: Memorabilia Zoologica, Nr 32, s. 79-86
Published: 1979

Title: Number compensation between associations of insect fauna living in lime crowns in urban areas
Authors: Chudzicka E., Pisarski В., Wegner E.
Source: Memorabilia Zoologica, 32, s. 79-86
Published: 1979

scientific monographs

MIZ PAS affiliation Title: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków
Authors: Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.)
Published: 2008
Publisher: MiIZ PAN, Warszawa

MIZ PAS affiliation Title: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków
Authors: Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.)
Published: 2007
Publisher: MiIZ PAN, Warszawa

MIZ PAS affiliation Title: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. T. 1. Annelida, Arthropoda pro parte, Insecta pro parte (Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera)
Authors: Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.)
Published: 2004
Publisher: MiIZ PAN, Warszawa

chapters of monographs

MIZ PAS affiliation Title: Szczękoczułkowce (Chelicerata)
Authors: Chudzicka E., Skibińska E.
In: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 3, s. 1-2
Published: 2008
Publisher: MiIZ PAN, Warszawa

Title: Błyskleniowate (Dolichopodidae)
Authors: Chudzicka E., Skibińska E.
In: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 2, s. 93-94
Published: 2007
Publisher: MiIZ PAN, Warszawa

Title: Pipunculidae
Authors: Chudzicka E., Skibińska E.
In: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 2, s. 101-102
Published: 2007
Publisher: MiIZ PAN, Warszawa

Title: Milichiidae
Authors: Chudzicka E., Skibińska E.
In: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 2, s. 121-122
Published: 2007
Publisher: MiIZ PAN, Warszawa

Title: Lonchaeidae
Authors: Chudzicka E., Skibińska E.
In: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 2, s. 112-114
Published: 2007
Publisher: MiIZ PAN, Warszawa

Title: Wachlarzoskrzydłe (Strepsiptera)
Authors: Chudzicka E., Skibińska E.
In: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 2, s. 377-378
Published: 2007
Publisher: MiIZ PAN, Warszawa

Title: Carnidae
Authors: Skibińska E., Chudzicka E.
In: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 2, s. 120-121
Published: 2007
Publisher: MiIZ PAN, Warszawa

Title: Gzyki, psotniki (Psocoptera)
Authors: Skibińska E., Chudzicka E.
In: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 2, s. 361-363
Published: 2007
Publisher: MiIZ PAN, Warszawa

Title: Stawonogi (Arthropoda)
Authors: Chudzicka E., Skibińska E.
In: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 1, na s. 21
Published: 2004
Publisher: MiIZ PAN, Warszawa

Title: Sześcionogi (Hexapoda)
Authors: Chudzicka E., Skibińska E.
In: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 1, na s. 21
Published: 2004
Publisher: MiIZ PAN, Warszawa

Title: Owady (Insecta)
Authors: Chudzicka E., Skibińska E.
In: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 1, s. 21-24
Published: 2004
Publisher: MiIZ PAN, Warszawa

Title: Pluskwiaki (Hemiptera)
Authors: Chudzicka E.
In: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 1, s. 177-178
Published: 2004
Publisher: MiIZ PAN, Warszawa

Title: Piewiki (Auchenorrhyncha)
Authors: Chudzicka E.
In: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 1, s. 178-179
Published: 2004
Publisher: MiIZ PAN, Warszawa

Title: Fulgomorpha
Authors: Chudzicka E.
In: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 1, s. 179-180
Published: 2004
Publisher: MiIZ PAN, Warszawa

Title: Cicadomorpha
Authors: Chudzicka E.
In: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 1, s. 180-183
Published: 2004
Publisher: MiIZ PAN, Warszawa

Title: Rośliniarki (Symphyta)
Authors: Skibińska E., Chudzicka E.
In: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 1, s. 274-275
Published: 2004
Publisher: MiIZ PAN, Warszawa

Title: Osnujowate (Pamphiliidae)
Authors: Skibińska E., Chudzicka E.
In: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 1, s. 275-276
Published: 2004
Publisher: MiIZ PAN, Warszawa

Title: Trzpiennikowate (Syricidae)
Authors: Skibińska E., Chudzicka E.
In: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 1, na s. 276
Published: 2004
Publisher: MiIZ PAN, Warszawa

Title: Borecznikowate (Diprionidae)
Authors: Skibińska E., Chudzicka E.
In: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 1, na s. 276
Published: 2004
Publisher: MiIZ PAN, Warszawa

Title: Pilarzowate (Tenthredinidae)
Authors: Skibińska E., Chudzicka E.
In: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska) T. 1, s. 276-277
Published: 2004
Publisher: MiIZ PAN, Warszawa

Title: Stopień poznania fauny Puszczy Kampinoskiej
Authors: Chudzicka E., Skibińska E., Pilipiuk I.
In: Kampinoski Park Narodowy (ed. R. Andrzejewski) T. 1, s. 481-498
Published: 2003
Publisher: Kampinoski Park Narodowy, Izabelin

Title: Fauna
Authors: Luniak M., Borzęcka I., Chudzicka E., Goszczyński J., Mazgajska J., Mazgajski T., Nowicki W., Pilipiuk I., Romanowski J., Skibińska E., Wiśniewolski W.
In: Wisła w Warszawie pp. 108-123.
Published: 2000
Publisher: Wydawnictwo Elipsa, Warszawa

Title: Rola fauny na terenach zielonych miast, na przykładzie Warszawy
Authors: Pisarski В., Chudzicka E., Nowakowski E., Skibińska E., Jędryczkowski W.
In: Wpływ zieleni na kształtowanie środowiska miejskiego (red. H. B. Szczepanowska) s. 203-219
Published: 1984
Publisher: PWN, Warszawa

Title: Rola fauny na terenach zielonych miast, na przykładzie Warszawy
Authors: Pisarski В., Chudzicka E., Nowakowski E., Skibińska E., Jędryczkowski W.
In: Wpływ zieleni na kształtowanie środowiska miejskiego (red. H. B. Szczepanowska) s. 203-219
Published: 1984
Publisher: PWN, Warszawa

Title: Rola fauny na terenach zielonych miast, na przykładzie Warszawy
Authors: Pisarski В., Chudzicka E., Nowakowski E., Skibińska E., Jędryczkowski W.
In: Wpływ zieleni na kształtowanie środowiska miejskiego (red. H. B. Szczepanowska) s. 203-219
Published: 1984
Publisher: PWN, Warszawa